Borówki wysokiej to rośliny, które wymagają odpowiedniej opieki i uwagi. Jedną z chorób, która może powodować ogromne straty, jest zgorzel pędów.

Szkodliwość choroby polega na tym, że ta grzybiczna infekcja może prowadzić do całkowitego zamierania pędów i znacząco wpłynąć na plonowanie roślin. W tym artykule omówimy, czym jest ta choroba, jakie są jej objawy oraz skuteczne sposoby zwalczania.

  • Zgorzel pędów to choroba grzybicza, która najczęściej dotyka młode pędy borówki.
  • Objawia się brunatnieniem i zamieraniem pędów, a w cięższych przypadkach prowadzi do całkowitego zamierania roślin.
  • Chorobę wywołuje grzyb, który przenika przez miejsca infekcji, takie jak pęknięcia na pędach lub ogonki liściowe.
  • Najwięcej szkód wyrządza pod koniec fazy kwitnienia i na początku rozwoju owoców.
  • Zapobieganie chorobie polega na odpowiedniej pielęgnacji krzewów, w tym odpowiednim nawożeniu i podlewaniu, przycinaniu pędów oraz wykonywaniu zabiegów ochrony roślin.
  • W przypadku wystąpienia choroby należy usunąć porażone pędy i zniszczyć je, a w przypadku dużego zagęszczenia krzewów, przyciąć je tak, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Co to jest zgorzel pędów?

Zgorzel pędów to choroba, która dotyka w szczególności młode pędy borówki – pojawia się przede wszystkim na pędach jednorocznych. Jest to grzybiczna infekcja, której szkodliwość polega na zamieraniu pędów.

Jak wygląda zgorzel pędów borówki amerykańskiej?

Objawy choroby pojawiają się w postaci brązowienia i zamierania pędów. Początkowo porażone pędy mają ciemnozielony kolor, ale po pewnym czasie zaczynają się brunatnieć i usychać. Początkowo nekrotyczne plamy pojawiają się na końcach pędów jednorocznych. Następnie choroba przenosi się na dolną część jednorocznych pędów, a także sięga dwuletnich pędów.

Zobacz:  Nawadnianie borówki amerykańskiej - Poradnik

Co powoduje zamieranie pędów borówki?

Zgorzel pędów wywołana jest przez grzyba, który przenika przez miejsca infekcji, takie jak pęknięcia na pędach lub ogonki liściowe. Grzyb przenika również przez porażone kwiaty i zawiązki owoców. Najwięcej szkód wyrządza pod koniec fazy kwitnienia i na początku rozwoju owoców. Sprawca choroby dosyć często atakuje pędy przemarznięte borówki wysokiej.

Jakie są objawy zgorzeli pędów?

Pierwsze objawy choroby to pojawiające się na końcach pędów jednorocznych nekrotyczne plamy, które następnie rozprzestrzeniają się na całych porażonych pędach. Prowadzi to do zamierania pąków kwiatowych.

Choroba może dotknąć także szyjkę korzeniową a w efekcie wszystkie porażone pędy brunatnieją, a pąki kwiatowe zamierają.

Czasami objawy zgorzeli pędów wywołanej przez Godronia cassandrae u borówki wysokiej mogą być mylone z zamieraniem pędów powodowanym przez Phomopsis sp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy przetestować zainfekowane części roślin w laboratorium.

Co stosować na zgorzel pędów borówki wysokiej?

Zapobieganie rozwojowi zgorzeli pędów jest kluczowe dla ochrony roślin. W zależności od stopnia porażenia, należy stosować różne metody leczenia. W przypadku niewielkich objawów, należy usunąć porażone pędy i zniszczyć je. W przypadku dużego zagęszczenia krzewów, należy przyciąć je tak, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Jak zapobiegać zgorzeli pędów?

Zapobieganie rozwojowi zgorzeli pędów polega na właściwej pielęgnacji krzewów. Należy dbać o ich odpowiednie nawożenie i podlewanie, aby zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu. Ważne jest również przycinanie pędów, szczególnie wrażliwych na choroby. Zabiegi ochrony roślin należy wykonywać przed rozwojem zawiązków owoców.

Zabiegi ochrony roślin należy przeprowadzać profilaktycznie lub natychmiast po zaobserwowaniu objawów choroby, począwszy od początku rozwoju kwiatostanu, aż do końca fazy kwitnienia.

W jakich przypadkach szczególnie niebezpieczna jest zgorzel pędów?

Zgorzel pędów jest szczególnie niebezpieczna w przypadku porażenia młodych krzewów, ponieważ w tym wypadku objawów choroby nie da się już wyeliminować co może prowadzić do całkowitego zamierania roślin.

Zobacz:  Jak i kiedy stosować nawozy potasowe?

Choroba jest szczególnie groźna w przypadku dużego zagęszczenia krzewów, ponieważ utrudnia to wentylację i zwiększa ryzyko infekcji. Młode krzewy borówki wysokiej są szczególnie wrażliwe i zgorzel często powoduje całkowite zamieranie.

Jakie są skuteczne sposoby zwalczania zgorzeli pędów?

Najskuteczniejsze metody zwalczania zgorzeli pędów polegają przede wszystkim na usuwaniu pędów, które uległy porażeniu. Ważne jest również zapewnienie roślinom odpowiedniej ochrony przed chorobami. W przypadku poważnego porażenia, konieczne może być stosowanie fungicydów.

Podsumowanie

Zgorzel pędów borówki to choroba, która może w znacznym stopniu uszkodzić rośliny. Najważniejszymi objawami choroby są brązowienie i zamieranie pędów.

Zapobieganie rozwojowi zgorzeli pędów polega na właściwej pielęgnacji krzewów, takiej jak przycinanie i ochrona przed chorobami. W przypadku wystąpienia choroby, konieczne może być stosowanie fungicydów.