Fertygacja to proces nawożenia roślin roztworami. Jest skuteczną techniką podawania nawozów. Jest to metoda, która polega na podawaniu składników pokarmowych bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin. Dzięki temu uzyskujemy wzrost efektywności nawożenia i efekcie obniżenie kosztów nawożenia.

Jak działa fertygacja?

Fertygacja jest możliwa dzięki specjalnemu urządzeniu, zwane inzektorami. Inzektor to specjalna rurka, która jest wprowadzana do gleby w pobliżu roślin. Następnie przez inzektor podawane są składniki pokarmowe bezpośrednio do strefy korzeniowej. Dzięki temu rośliny pobierają mniejsze dawki nawozów, co pozytywnie wpływa na ich wzrost.

10 kluczowych zalet stosowania fertygacji w uprawach:

Oto 10 kluczowych zalet stosowania fertygacji w uprawie warzyw, uprawie truskawki, borówki czy różnych roślin ozdobnych:

 1. Fertygacja w przeciwieństwie do nawożenia tradycyjnego pozwala na dostarczanie składników pokarmowych w aktualnych potrzebach roślin.
 2. Dzięki mniejszej pracochłonności nawożenia pozwala obniżyć koszty – również przez możliwość stosowania mniejszych dawek nawozów
 3. Dzięki fertygacji, rośliny są chronione przed nadmierną koncentracją soli.
 4. Fertygacja pozwala na kontrolę odczynu gleby.
 5. Zastosowanie tej metody pozwala na pełne wykorzystanie składników pokarmowych, co przekłada się na większe plony.
 6. Fertygacja jest ceniona metoda nawożenia w profesjonalnych uprawach warzyw i roślin sadowniczych.
 7. Dzięki fertygacji, składniki pokarmowe są podawane w optymalnych proporcjach.
 8. Fertygacja pozwala na natychmiastowe pobranie składników pokarmowych przez rośliny – co przekłada się na szybkie przywrócenie równowagi jonowej w roślinie
 9. Dzięki fertygacji można uniknąć nadmiernego zanieczyszczenia wód gruntowych.
 10. Fertygacja pozwala na pełną kontrolę nad składem pożywki, dzięki czemu można dokładnie dopasować ją do wymagań roślin.
Zobacz:  Węgiel brunatny pod borówki zapewni idealne warunki wzrostu i sporej wielkości owoce

Jaki nawóz stosować do fertygacji?

Nawozy do fertygacji to pełni rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne, które są specjalnie przeznaczone do stosowania w systemach fertygacyjnych. Zawierają one zwykle pozytywnie wpływające na rośliny składniki mineralne, takie jak azot, fosfor, potas, magnez, siarka, wapń, miedź, cynk czy mangan.

Oto 5 przykładów nawozów do fertygacji:

 • Fosforan monopotasowy MKP PRAYON/HORTIPRAY 25kg – jest to nawóz mineralny, który stanowi główne źródło fosforu dla roślin uprawianych w systemach bezglebowych.
 • HORTICO HORTISOL Micro 25kg 7%Fe – to nawóz mikroelementowy z podwyższoną zawartością żelaza, który może być stosowany we wszystkich uprawach warzyw, kwiatów i owoców. (Jest to najbardziej polecany
 • NPK 20-20-20 – to nawóz mineralny o zrównoważonym składzie, zawierający azot, fosfor i potas w proporcjach 20:20:20. Dzięki temu jest odpowiedni do nawożenia różnych rodzajów roślin uprawnych.
 • Calcium Nitrate (Azotan wapnia) – to nawóz mineralny zawierający azot i wapń, który wpływa pozytywnie na rozwój korzeni oraz zapobiega chorobom grzybowym.
 • Magnesium Sulphate (Siarczan magnezu) – to nawóz mineralny zawierający magnez i siarkę, które są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Może być stosowany do nawożenia wielu gatunków roślin, w tym warzyw, owoców i kwiatów.

Jak zrobić i co to jest inzektor?

Inzektor to specjalna rurka, która jest wprowadzana do gleby w pobliżu roślin. Inzektor powinien być umieszczony w strefie działania instalacji nawodnieniowej. Dzięki temu, rozpuszczalne nawozy zostaną rozproszone w glebie w sposób równomierny. Inzektor powinien być dobrze zabezpieczony przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.

Jak działa dozownik umożliwiający nawożenie roślin roztworami?

Układ dozujący nawozy z wykorzystaniem zwężki inżektorowej działa poprzez wytworzenie różnicy ciśnień między wlotem i wylotem w czasie przepływu wody. Podciśnienie powstające na króćcu ssącym zwężki powoduje zassanie nawozu, który jest mieszany z wodą i tworzy pożywkę docierającą do roślin przez system nawadniający.

Zobacz:  Jagoda kamczacka - Uprawa i Sadzenie

Układ ten jest przeznaczony do stosowania z nawozami płynnymi lub sypkimi całkowicie rozpuszczalnymi i charakteryzuje się nieskomplikowaną budową, brakiem regulacji, odpornością na działanie nawozów i kwasów, prostotą montażu oraz niską ceną.

Z czego składa się przykładowa instalacja zestawu do fertygacji?

Przykładowa instalacja zestawu do fertygacji składa się z rur, dysz minizraszaczy oraz specjalnych urządzeń do wymieszania nawozów. Warto pamiętać, że każda instalacja powinna być prawidłowo zaprojektowana, aby zapewnić skuteczne nawożenie roślin.

Dlaczego fertygacja ma duże znaczenie w uprawie borówki amerykańskiej?

Fertygacja ma duże znaczenie w uprawie borówki amerykańskiej, ponieważ roślina ta wymaga specjalnego składu pożywki. Dzięki fertygacji można zapewnić roślinie odpowiednie składniki pokarmowe, co powoduje szybki wzrost roślin. Fertygacja może też być wykorzystywana np. w uprawie truskawek.

Podsumowanie:

Fertygacja to ceniona metoda nawożenia, która pozwala na znaczne obniżenie kosztów nawożenia oraz wzrost efektywności nawożenia. Dzięki tej metodzie możliwe jest dostarczanie składników pokarmowych bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin, co pozytywnie wpływa na ich wzrost.

Fertygacja jest szczególnie ważna w uprawie warzyw, roślin sadowniczych oraz ozdobnych. Do fertygacji stosuje się specjalne nawozy, które są pełni rozpuszczalne w wodzie. Fertygacja pozwala na pełną kontrolę nad składem pożywki i jej dopasowanie do aktualnych potrzeb roślin.

Dzięki fertygacji, rośliny są chronione przed nadmierną koncentracją soli i kontrolowany jest odczyn gleby.