Borówka amerykańska to roślina, która cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Jest to roślina, która wymaga specjalnej pielęgnacji i odpowiednich warunków, aby z powodzeniem się rozwijać.

Wartość borówki amerykańskiej wynika z jej walorów smakowych oraz zdrowotnych. W tym artykule omówimy, jak założyć plantację borówki amerykańskiej, jakie warunki potrzebuje oraz jakie są koszty i zyski z takiej uprawy.

Zakładanie uprawy borówki

Przed założeniem plantacji i posadzeniem roślin, musimy wiedzieć, jakie warunki są dla niej niezbędne. Rozważając uprawę borówki amerykańskiej musimy wiedzieć, że borówka amerykańska to roślina, która wymaga specjalnego odczynu gleby oraz klimatu.

Najlepsze warunki do uprawy borówki amerykańskiej znajdują się na południu Polski, gdzie jest cieplej i wilgotniej. Posadzeniu krzewów sprzyjają takie warunki.

Sadzenie krzewów powinno być poprzedzone analizą gleby – jest to szczególnie istotne na terenach gdzie występują gleby piaszczyste. Próbki gleby należy pobrać z różnych miejsc, aby mieć pewność, że będzie ona dostatecznie żyzna i odpowiednio kwaśna dla borówki amerykańskiej.

Jeśli nie to będzie trzeba wykorzystać specjalistyczne nawozy zakwaszające. Plantacja borówki może być założona na glebach lekkich, przepuszczalnych oraz takich które zawierają odpowiednią materię organiczną. W przypadku gleb piaszczystych, konieczne jest wprowadzenie do nich substancji organicznej. Warto na powierzchni gleby rozsypać trociny drzew iglastych.

Plantacja borówki – Jakie są koszty założenia w 2024 roku

Koszty założenia plantacji borówki amerykańskiej różnią się w zależności od rodzaju plantacji. Dla tradycyjnej plantacji całkowity koszt wynosi około 73,3 tysiąca złotych za hektar, natomiast dla plantacji bardziej intensywnych, wykorzystujących zaawansowane metody uprawy, koszt wzrasta do około 105,2 tysiąca złotych za hektar. W tych szacunkach uwzględnione są wydatki na:

  • materiał organiczny,
  • zakup sadzonek,
  • instalację systemów nawadniających
  • oraz opcjonalnie ogrodzenie plantacji.
Zobacz:  Jak, gdzie i kiedy sadzić maliny - kompletny poradnik krok po kroku

Czy opłaca się uprawiać borówkę amerykańską?

Borówka amerykańska to roślina, która wymaga specjalnej pielęgnacji, jednak zyski z uprawy mogą być bardzo duże. Z jednego hektara plantacji borówki amerykańskiej można uzyskać około 8-10 ton owoców.

Jaki jest zysk z 1ha borówki amerykańskiej?

Ceny borówki amerykańskiej wahają się w granicach 10-15 złotych za kilogram. Uprawa borówki amerykańskiej jest bardziej opłacalna niż uprawa innych owoców, takich jak jabłka czy truskawki.

Z jednego hektara plantacji borówki amerykańskiej można uzyskać około 8-10 ton owoców. Zyski z uprawy borówki amerykańskiej mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Największy czysty dochód zapewniają odmiany najwcześniejsze, generujące dochód na poziomie 88 430 zł z hektara, natomiast odmiany późne, przynoszą zysk około 74 350 zł z hektara

Jakie są dopłaty do założenia plantacji borówki amerykańskiej?

W Polsce istnieją programy wsparcia, które przewidują refundację części kosztów związanych z zakładaniem nowych plantacji borówek. W zależności od programu, dopłaty te mogą dotyczyć:

  • kosztów zakupu sadzonek,
  • nawozów,
  • środków ochrony roślin
  • czy kosztów wynajęcia siły roboczej.

Warto jednak pamiętać, że warunki przyznawania dopłat mogą się różnić w zależności od programu oraz od regionu, w którym znajduje się plantacja. Dlatego przed rozpoczęciem zakładania plantacji warto sprawdzić, czy przysługują jakieś formy wsparcia finansowego oraz jakie są warunki ich przyznawania.

W Unii Europejskiej funkcjonuje wiele programów dotacyjnych dla rolników, którzy chcą założyć plantacje borówki amerykańskiej. Jednym z programów jest PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 75% kosztów inwestycji.

Ile sadzonek borówek na 1ha można posadzić?

Na 1 ha powierzchni, można posadzić między 3000 a 4000 krzewów borówki wysokiej.

Podsumowanie artykułu na temat zakładania plantacji borówki

Założenie plantacji borówki amerykańskiej wymaga specjalnej wiedzy oraz uwzględnienia wielu czynników, takich jak rodzaj gleby, ilość sadzonek, koszty nawozów i agrotechniki, itp. Jednakże, zyski z uprawy borówki amerykańskiej mogą być bardzo duże.

Zobacz:  Jak pobudzić borówkę do wzrostu i szybkiego owocowania?

Warto zainwestować w tę uprawę, gdyż jest to roślina, która cieszy się coraz większą popularnością w Polsce.